Hniezda záchrany

Sú matky, ktoré jednoducho nemôžu zabezpečiť svojmu dieťaťu normálny štart do života. Dôvodov môže byť niekoľko – majú viac detí a o ďalšie sa nedokážu postarať, sú v ťažkej sociálnej situácii, ich partner nechce dieťa, prípadne otehotneli po znásilnení, ale dieťa sa rozhodli donosiť atď.

Hniezda záchrany sú verejné inkubátory, do ktorých môžu zúfalé ženy po pôrode odložiť novorodenca, a tak ho uchrániť pred smrťou. Projekt funguje od roku 2004, kedy v SR vznikli prvé tri Hniezda záchrany. Do inkubátora môže matka odložiť dieťa do 6. týždňa po narodení a dať tak svojmu dieťaťu šancu na život. Ženy, ktoré porodili tajne a nevidia inú možnosť, len nechať svoje dieťa na pospas osudu, si môžu radšej zvoliť takúto, humánnejšiu cestu.

Dieťaťko, ktoré v inkubátore skonči, je anonymné a právne voľné, čo znamená, že po zápise do matriky môže začať adopčný proces. Matka sa k dieťaťu, ktoré uložila do Hniezda záchrany, môže vrátiť dovtedy, kým súd nevydá právoplatné rozhodnutie o adopcii dieťaťa, musí preto konať rýchlo. Po rozhodnutí súdu už biologická matka nemá na návrat k dieťaťu nárok. Ukončenie adopčného procesu je individuálne, môže to trvať jeden, ale aj niekoľko mesiacov.

61
zachránených
detí
20
hniezd
záchrany
11
vrátených
k matke

O čo nám ide

  • aby bolo na Slovensku menej mŕtvych novorodencov
  • aby sa odstraňovali príčiny, pre ktoré sa ženy vzdávajú vlastných detí
  • aby odkázaní seniori prežili bezpečnú a peknú starobu
  • aby sa obnovil dialóg a súžitie troch generácií

Podporte nás

S vami sa nám toho podarí ešte viac.

Jednorázový dar
Pravidelný dar

Darujte nám 2% z daní.

Korešpondenčná adresa:
Fedákova 5, 841 02 Bratislav, Slovenská republika

IČO: 42 170 460 | DIČ: 202 293 2472


Číslo účtu:
IBAN: SK00 0000 0000 0000 0000 0000
SWIFT: AAAAXXXX | bankové spojenie: Nazov banky

Aktuality

03
jún 2019
Bratislava 3.6. 2019
Hniezda záchrany zmodernizované
Hniezda záchrany – verejné inkubátory na záchranu nechcených novorodencov v SR mali 1. júna 15. výročie
a ako darček dostali k výročiu modernizáciu. Modernizácia spočíva vo vybavení interiéru hniezd kamerami
– ale zameranými špeciálne na inkubátor a nie na okno do hniezda.
03
jún 2019
Bratislava 3.6. 2019
Hniezda záchrany zmodernizované
Hniezda záchrany – verejné inkubátory na záchranu nechcených novorodencov v SR mali 1. júna 15. výročie
a ako darček dostali k výročiu modernizáciu. Modernizácia spočíva vo vybavení interiéru hniezd kamerami
– ale zameranými špeciálne na inkubátor a nie na okno do hniezda.
03
jún 2019
Bratislava 3.6. 2019
Hniezda záchrany zmodernizované
Hniezda záchrany – verejné inkubátory na záchranu nechcených novorodencov v SR mali 1. júna 15. výročie
a ako darček dostali k výročiu modernizáciu. Modernizácia spočíva vo vybavení interiéru hniezd kamerami
– ale zameranými špeciálne na inkubátor a nie na okno do hniezda.
03
jún 2019
Bratislava 3.6. 2019
Hniezda záchrany zmodernizované
Hniezda záchrany – verejné inkubátory na záchranu nechcených novorodencov v SR mali 1. júna 15. výročie
a ako darček dostali k výročiu modernizáciu. Modernizácia spočíva vo vybavení interiéru hniezd kamerami
– ale zameranými špeciálne na inkubátor a nie na okno do hniezda.